c# solid prensibine uygun framework geliştirme - mvc entegrasyonu - bölüm 3

Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere yazmış olduğumuz framework'ü .NET MVC de kullanmayı anlatmaya çalışacağım. 1 ve 2 ci bölümdeki videolar gibi uzun tutmadım. Kodlama kısmını yapıp sadece videoda anlatımını ve kullanımını açıklamaya çalıştım.

Devamı ...

c# solid prensibine uygun framework geliştirme - design pattern - bölüm 2

Bu makalemde sizlere solid prensiplerine uygun olarak kendi framework'ümüzü yapmayı anlatmaya çalışacağım.Mimarimizi oluştururken Repository,UnitOfWork ve Dependency Injection pattern larını kulalnıcaz.Log lama olarak framework ümüzde NLog olucak. Presantation kısmında ise AutoFac ile injeck edeceğiz.

Devamı ...

c# solid prensibine uygun framework geliştirme - design pattern

Bu makalemde sizlere solid prensiplerine uygun olarak kendi framework'ümüzü yapmayı anlatmaya çalışacağım.Mimarimizi oluştururken Repository,UnitOfWork ve Dependency Injection pattern larını kulalnıcaz.Log lama olarak framework ümüzde NLog olucak. Presantation kısmında ise AutoFac ile injeck edeceğiz.

Devamı ...

Mvc Generic Controller (Repository)

Bu makalemde sizlere generic controller yapımını anlatmaya çalışacağım. Amacımız mümkün olduğu kadar az kod çok iş ve kod optimizasyonu. Repository design pattern uygulayarak generic controller yazmaya başlayalım. Ben ilk olarak boş bir solution açtım ve 3 katman ekledim örnek olması amaçlı basit bir mimari belirledim.

Devamı ...

C# base class ınızı derived class’a cast etme reflection

Merhaba Arkadaşlar; Uzun bir aradansonra makale yazabilmek için fırsatbulabildim. Bu bölümde sizlere reflection ile base class ınızı derived class’a cast etmeyi anlatmaya çalışacağım. User adında bir entity class’ımız olsun. Id, FirstName,LastName isimlerinde 3 tane property tanımladık.

Devamı ...