Hasan Akpürüm
blog-post-1

C# İle Belirli Bir Dosya İçin YazmaOkuma Hakkını Kontrol Etmek

Bazen bir dosyayı kaydetmeden önce o dosyaya yazma hakkımız varmı kontrol etmek durumunda kalabiliriz. Belirli bir dosyaya yazma/okuma haklarını kontrol etmek için aşağıdaki kodaları kullanıyoruz.

// okuma hakkı
System.Security.Permissions.FileIOPermission readPer = new System.Security.Permissions.FileIOPermission(System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess.Read, @"c:\test.txt");
if(System.Security.SecurityManager.IsGranted(readPer))
{
    // okuma hakkı var
}

// yazma hakkı
System.Security.Permissions.FileIOPermission writePer = new System.Security.Permissions.FileIOPermission(System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess.Write, @"c:\test.txt");
if(System.Security.SecurityManager.IsGranted(writePer))
{
    // yazma hakkı var
}

Yorum Yaz