Hasan Akpürüm
blog-post-1

C#,Asp.Net ' de TIMESPAN YAPISI ile IKI TARIH ARASINDAKI SÜREYI HESAPLAMA

Asp.Net

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //"Hesapla" Butonu
{
DateTime ilkdeger = Convert.ToDateTime("25.09.2010"); //1
DateTime sondeger = Convert.ToDateTime("27.10.2010"); //2
int deger1 = 10;
int deger2 = 12;

System.TimeSpan zaman; //3
zaman = sondeger.Subtract(ilkdeger); //4
int toplamdakika = Convert.ToInt32(zaman.TotalDays); //5
}
C#
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //"Hesapla" Butonu
{
DateTime ilkdeger = dateTimePicker1.Value; //1
DateTime sondeger = dateTimePicker2.Value; //2

System.TimeSpan zaman; //3
zaman = sondeger.Subtract(ilkdeger); //4
int toplamdakika = Convert.ToInt32(zaman.TotalMinutes); //5

MessageBox.Show("Iki Tarih Arasindaki Fark "+toplamdakika.ToString()+" Dakikadir");
}

Yorum Yaz