Hasan Akpürüm
blog-post-1

Linq to SQL - Select top 1... Kullanımı

var sorgu = (from c in mdl.ICERIKLER
          select new
          {

            ICERIKID = c.ICERIKID,
            BASLIK = c.BASLIK
          }).Take(3);
.Take(3);
Burada Top kaç olacağı belirtilmekte.

Yorum Yaz