Hasan Akpürüm
Kıdemli Yazılım Danışmanı
Makele Detayı

Linq to SQL - Select top 1... Kullanımı

2.5.2012 12:09:56
var sorgu = (from c in mdl.ICERIKLER
          select new
          {

            ICERIKID = c.ICERIKID,
            BASLIK = c.BASLIK
          }).Take(3);
.Take(3);
Burada Top kaç olacağı belirtilmekte.
Yorum yaz

Thanks, your message is sent successfully.