Hasan Akpürüm
blog-post-1

Veritabanından birden fazla kolonun text özelliğine basılması

Aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğini izah etmeme sanırım gerek yok. Programama ile alakası olmayan bir kimse bile biraz düşündüğünde ne yapıldığını rahatlıkla anlayacaktır.

Text='< %#string.Format("{0}{1}{2}",Eval("Ad")," ",Eval("Soyad")) %>'>

Yorum Yaz